ترک ستون

ترک ستون

ترک ستون

 

ترک ستون 

ترک خوردگی ستون می تواند وابسته به عوامل مختلفی باشد. برخی اوقات علت ایجاد ترک ستون بدلیل ضعف های اجرایی است. در بسیاری از اوقات نیز نحوه ی بهره برداری سازه می تواند منجر به بروز ترک در ستون ها شود. ترک های ستون از علل های ایجاد کاهش مقاومت بتن و تغییرات نامطلوب در ستون های بتن است. ستون ها عضو مهمی در سازه هستند که وظیفه ی انتقال نیروهای وارد بر بخش های بالای سازه به بخش های زیرین سازه دارند. به همین دلیل مقاوم سازی ستون ها و اصلاح نواقص ستون های بتنی نقش مهمی در تقویت سازه های بتنی دارد.
از دلایل مختلف ترک در بتن و اجزای بتنی سازه از جمله ستون های بتنی می توان به طراحی اشتباه، افزایش بار خارج از ظرفیت، خوردگی میلگرد در بتن، ، خزش، انقباض و نشست ساختمان اشاره کرد. ترک های موجود در ستون بتنی می تواند پیامدهای مطلوب زیادی را بدنبال داشته باشد. به همین دلیل لازم است تهمیداتی برای پیشگیری از بروز ترک در بتن و اجزای بتنی سازه در نظر گرفت و از گسترش از ترک ها جلوگیری کرد. 
 

انواع ترک ستون

۱- ترک های قطری در ستون
۲-ترک های عرضی در ستون 
۳-ترک های تقسیم شده در ستون
۴-ترک های حاصل از خوردگی در ستون 
 

ترک های قطری ستون بتنی 

ترک های قطری از انواع ترک هایی هستند که می توانند در هر طرف ستون ایجاد شوند و گسترش پیدا کنند. علت ایجاد ترک های قطری ستون می تواند ظرفیت انتقال بار ناکافی ستون، مقاطع ناکافی ستون و کمبود آرماتور در ستون باشد. براساس مبحث نهم مقدار آرماتورها برای پیشگیری از ترک های قطری ستون باید به ۱ درصد محدود شود. 

 
ترک های عرضی ستون بتنی 

ترک های افقی ستون عمدتا در بتن های مسلح ایجاد می شوند. ترک های افقی در محل اتصال تیر و ستون شکل می گیرند. جهت ایجاد ترک های عرضی ستون در سمتی است که بیشتر تحت تنش کششی قرار گرفته است. ترک عرضی ستون می تواند دلایل مختلفی از جمله مقادیر نامناسب کاشت میلگرد در ستون و جایگیری نامناسب آرماتورها در ستون باشند. 
ترک های افقی ستون سبب ایجاد بتن ضعیف می گردد و خطر ریزش ساختمان را افزایش می دهد به همین دلیل اجرای عملیات ترمیم بتن برای اصلاح وضعیت ترک های ستون بتنی ضروری است. از پیامد های نامطلوب ترک عرضی در ستون می توان به کاهش مقاومت برشی و افزایش احتمال شکست مقاطع اشاره کرد. در شرایطی که ستون های بتنی از ظرفیت خمشی ناکافی برخوردار باشند و یا مقدار آرماتورهای بکار رفته در آنها پایین باشد احتمال ایجاد ترک های عرضی در ستون بتنی افزایش پیدا می کند. 
 

ترک های تقسیم شده در ستون بتنی

ظاهر ترک های تقسیم شده به شکل کوتاه و موازی با یکدیگر هستند که با محور قائم ستون ها ایجاد می شوند. ترک های تقسیم شده عموما از عرض یکسان و مشخصی برخوردار نیستند. خطر ایجاد ترک های تقسیم شده ستون در شرایطی که ستون ها دارای بتن کیفیت پایین و آرماتور ناکافی باشند بیشتر است. شکاف شکاف شدن ستون ناشی از تلاش ستون برای رسیدن به حداکثر ظرفیت حمل بار می باشد. 
 

ترک های حاصل از خوردگی در ستون

ترک های حاصل از خوردگی در ستون عموما به ترک هایی اطلاق می شود که در امتداد ستون ها ایجاد می شوند. این ترک های ستون فاقد عرض مشخصی هستند. خوردگی میلگرد و یا کاهش ضخامت پوشش بتنی میلگرد یکی از علل های ظهور ترک های ناشی از خوردگی در ستون است. برای کاهش احتمال خوردگی میلگرد در بتن می توان از پوشش های زینک ریچ اپوکسی استفاده کرد. بطور کلی چنین ترک هایی در ستون سریعا مستلزم ترمیم و اجرای عملیات تقویت ستون هستند.