مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های قدیمی

مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های قدیمی

مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های قدیمی

مقاوم سازی ساختمان قدیمی

مقاوم سازی ساختمان

همانطور که می دانید یکی از دلایل اجرا مقاوم سازی ساختمان برای تقویت عملکرد سازه در برابر زلزله است . اما بهبود عملکرد لرزه ای سازه تنها علت اجرای آن نیست
مقاوم سازی ساختمان در موارد دیگری مثل : نقص اجرای فنی ساختمان , کیفیت پایین مصالح مورد استفاده , افزایش بارهای وارده و .... انجام می گیرد .
همچنین در بسیاری از موارد ترمیم و مقاوم سازی کلی ساختمان موجود یا بخشی از آن ضمن اینکه هزینه ی بسیار کمتری نسبت به تخریب و بازسازی دارد , در زمان نیز صرف جویی می کند و ساختمان بسیار سریع تر مورد بهره برداری قرار می گیرد .
بسیاری تصور می کنند مقاوم سازی تنها در ساختمان های قدیمی صورت می گیرد در حالی که بسیاری از ساختمان هایی که توسط مهندسین و شرکت های مقاوم سازی در حال تقویت می باشد , هنوز به مرحله ی بهره برداری و استفاده نرسیده است .

 

روش های مقاوم سازی ساختمان :

در انواع روش های مقاوم سازی , ترمیم و تقویت کلی ساختمان سازه تامین می گردد . روش های کلی مقاوم سازی ساختمان در زیر آورده شده :
-اجرای دیوار برشی
-اجرای بادبند
-اجرای دمپر یا میراگر
-افزودن جداگرهای لرزه ای
-افزایش ضخامت دیوارها
-کاهش جرم ساختمان
-افزودن میانقابروش های مقاوم سازی بخشی از ساختمان (مقاوم سازی موضعی ساختمان)

در این نوع مقاوم سازی ساختمان بخش هایی از ساز ترمیم و مقاوم سازی می شوند و سبب افزایش مقاومت کلی ساختمان و بهبود عملکرد آن در برابر فشارهای وارده و زلزله می گردد .
-مقاوم سازی تیرها و ستون ها با ژاکت قولادی
-مقاوم سازی تیرها و ستون ها با ژاکت بتنی
-مقاوم سازی محل اتصال تیرها و ستون ها با ژاکت فلزی یا بتنی

-مقاوم سازی ستون ها با frp (به روش دورپیچ)
-مقاوم سازی خمشی تیرها با frp (افزودن الیاف frp در راستای عضو)
-مقاوم سازی برشی تیرها با frp (افزودن الیاف frp در راستای عرضی تیرها)


 

مقاوم سازی ساختمان بنایی

ساختمان های بنایی سازه هایی هستند که متشکل از آجر , سیمان , بلوک یا سنگ می باشد .
در این نوع سازه ها دیوارهای بنایی تمام یا بخشی از نیروهایی که در راستای قائم می باشند را تحمل می کنند . در سازه های بنایی بهم متصل بودن و پیوستگی سقف , دیوارها و فونداسیون مهم ترین مسئله در تقویت و تحکیم سازه است . مقاوم سازی ساختمان های بنایی مستلزم نیروی چسبندگی میان اجزای آن می باشد .
ملات تامین کننده ی چسبندگی میان اجزاء می باش
د .

مقاوم سازی ساختمان بنایی | آشیان پی


ساختمان بنایی به عنوان توده های ساختمانی تشکیل شده از بخش های مختلف در برابر میروهای فشاری و کششی دو رفتار کاملا متفاوت از خود نشان می دهند .
سازه های بنایی در برابر نیروهای فشاری مقاومت مناسبی دارند و در هنگام تحمل این نیروها مقاومت و استحکام خوبی از خود نشان می دهند .
بر خلاف آن ساختمان های بنایی در برابر نیروهای کششی وارد شده به ساختمان بدلیل ترد و سست بودن مصالح و ملات بکار رفته در سازه , مقاومت بسیار ناچیزی از خود نشان می دهند .
یعنی هنگامی که این نوع سازه های تحت فشار کششی به حداکثر مقاومت خود برسند بجای وارد شدن به مرحله ی الوپلاستیکی و پلاستیک , دچار شکست می شوند .
در واقع ضعف اصلی ساختمان ای بنایی در برابر فشار کششی و زلزله مربوط به مقاومت پایین سازه نیست بلکه بدلیل شکل پذیری پایین ساختمان می باشد .


ساختمان بنایی | مقاوم سازی سازه های بناییانتخاب روش مقاوم سازی سازه های قدیمی :
سازه های قدیمی دارای حساسیت و ظرافت بالا می باشند از این رو در انتخاب نوع مقاوم سازی و داخلت در سازه باید نکات بسیار را رعایت کرد که در زیر به آنها اشاره شده :
1-روشی که جهت مقاوم سازی ساختمان های بنایی انتخاب می شود باید کمترین تخریب را در بنا ایجاد کند .
2-مقاوم سازی باید به نحوی باشد که سختی سازه را افزایش دهد بدلیل اینکه در هنگام وقوع زلزله نیروها نسبت به سختی اعضای ساختمان توزیع می شوند .
3-روشی که در مقاوم سازی انتخاب می کنیم , سازه را از نظر دینامیکی و استاتیکی تقویت می کند .
4-مقاوم سازی باید به نحوی باشد که نرمی (شکل پذیری) اجزای ساختمان را در برابر نیروهای وارده افزایش دهد .
5-از مصالح سبک و سازگار استفاده شود تا از وارد شدن بار اضافی به ساختمان جلوگیری کند و حداکثر یکپارچگی را در بنا ایجاد کند .
6-مقاوم سازی به گونه ای باشد که کمترین تغییر را در زیبایی و معماری تاریخی بنا یجاد کند .


 

مقاوم سازی ساختمان های بنایی با FRP
یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی استفاده از سیستم مقاوم سازی با frp است که سبب تقویت اجزایی که در اثر فرسایش مقاومت خود را از دست داده اند می شود .
با استفاده از
مصالح frp می توان دیوارها و بخش هایی از بنا را که در اثر فرسایش ملات و سایر مصالح در کنار تاثیر عوامل آسیب زا , خرد و شکننده شده اند را تقویت کرد . در این مقاله به بررسی استفاده از میله های frp به همراه گروت در ترمیم و مقاوم سازی ساختمان های بنایی می پردازیم .
با استفاده از میله های frp و گروت بخش هایی از سازه که وظیفه ی انتقال نیروهای قائم به فونداسیون و مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی را دارند , تقویت می شوند . به کمک تزریق ملات ترمیمی تمام بخش های داخلی که پوک شده اند , پر می شوند و تزریق تا مرحله ای ادامه می یابد که ملات های قدیمی منسجم می شوند و فضای موجود یکدست و یکپارچه می شود .

 

 

روش اجرای frp  در جرز ها و ستون ها
این روش با استفاده از میله هایی از نس CFRP و GFRP به قطر 8 میلی متر و قرار دادن آنها در محل های از پیش تعیین شده انجام می گیرد . محل های از پیش تعیین شده بصورت عمودی به قطر 10 سسانتی متر حفر می شوند و پس از قرار گیری میله های FRP درون آنها و تا عمق فونداسیون , توسط صفحای بسته می شوند و فضای خالی با تزریق ملات پایه سیمانی
پر می شود . تزریق ملات تا آنجا ادامه می یابد که تمام فضاهای خالی و پوک پر شوند و بخشی از ملات نیز بیرون بزند .روش اجرا frp در دیوارها
این روش با استفاده از میله هایی از جنس GFRP و CFRP به قطر 8 میلی متر و قرار دادن آنها در محل های از پیش تعیین شده انجام می گیرد . محل های از پیش تعیی نشده بصورت افقی با قطر 25 سانتی متر حفر می شوند و پس از قرار گیری میله های frp درون آنها توسط صفحاتی از همینن جنس بسته می شوند .
لازم بذکر است زاویه ی این میله ها با افق باید حدود 15 درجه باشند و برای نتیجه ی بهتر پند ردیف آجر را در ارتفاع قطع کنند . فضاهای خالی با نزریق ملات پایه سیمانی پر می شوند و تزریق تا آنجا ادامه می یابد که تمام فضاهای خالی و پوک پر شوند و بخشی از ملات نیز بیرون بزند .
محل عملیات مقاوم سازی روی دیوار را می توان پس از اتمام کار با اجرای نازک کاری و تزیینات دیوار پنهان کرد .روش اجراء frp در کف طبقات
در روش مقاوم سازی کف , شیار هایی در اندازه های مشخص در امتداد کف ایجاد می شود , این روش به منظور تحکیم مقاومت بیشتر و افزایش یکپارچگی سازه انجام می گیرد . در فضاهایی که مقاوم سازی از داخل جرز یا ستون عبور می کنند می توان همانطور که ذکر شده حفره های افقی در عضور مورد نظر ایجاد نمود . پس از قرار دادن المان های تقویتی سیارها با ملت پر می شوند و پس از پرداخت سطح آنها عملیات کف سازی اجرا می شود . با اجرای این روش ها کلاف بندی های افقی و عمودی ایجاد می شوند .


1-روش اصلاح نقاط ترک خورده در ساختمان بنایی


روش اصلاح نقاط ترک خورده | ساختمان بنایی

دوخت نقاط ترک خورده | مقاوم سازی سخامتان بنایی2-ایجاد یکپارچگی در سازه بنایی با استفاده از شبکه فولادی

3-افزودن دیوارهای داخلی جهت بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان سازه ی بنایی


افزودن دیوارهای داخلی | مقاوم سازی ساختمان بنایی


4-افزودن پشت بند جهت مقاوم سازی سازه های بنایی


افزودن پشت بند | مقاوم سازی ساختمان بنایی